FridaRit

Möteritare, graphic recorder som ritar när någon talar för samsyn. Håller utbildingar, Ritskolor för mer kreativa och effektiva möten.

Denna kalender är tom