skip to main content

Om

Torgteatern grundades 2017 och är en fri teater som utgår från Huddinge kommun i Stockholms län men turnerar i hela Sverige. Torgteaterns skådespelare och pedagoger har lång erfarenhet av att arbeta professionellt med kultur, scenkonst och pedagogik.

Vårt mål är att kombinera olika konstformer i scenspråket med interaktiva arbetssätt för att skapa delaktighet och bidra till en fördjupad upplevelse hos publiken. Vi strävar efter att producera scenkonst som är aktuell och angelägen för målgruppen och som speglar och synliggör vår samtid och den värld vi lever i.

Vi värnar om att ständigt vara öppna för nya intryck och influeras av händelser och möten med människor i vår omvärld. Vårt val av konstnärligt utryck varierar beroende på den aktuella föreställningens tema och målgrupp.

Torgteatern arbetar till stor del utifrån en så kallad ”Devisingmetod” vilket innebär att skådespelarna tillsammans med regissören eller koreografen, prövar olika idéer och möjligheter under repetitionsperioden. Manusarbetet pågår ofta parallellt med vårt undersökande arbete kring tematiken och dess aktuella forskning.

Namnet Torgteatern kommer från ordet forum som betyder torg. Torgteatern vill verka likt ett mobilt torg. Ett torg där människor kan mötas, känna delaktighet och ta del av professionell scenkonst för barn och vuxna. Orden torg och teater tillsammans står för en teater med ambitionen att skapa scenkonst i tät dialog med målgruppen. Hur interaktion med målgruppen ser ut kan variera. Vi kan mötas på teatergolvet, i skrift eller på något annat vis. Det viktiga är att vår målgrupp är medskapande eftersom vi ser det som en viktig del för att nå vår vision om att skapa aktuell scenkonst som både berör och berikar.

Sociala kanaler