skip to main content
Samtida Musik

Samtida Musik

Om

Samtida Musik är en av de viktigaste arrangörerna av ny kammarmusik i Sverige.

Ny kammarmusik är idag ett konstnärligt utvidgat fält med gränsöverskridande aktörer. Samtida Musik värnar om samverkan i musiklivet. Med spännande musikalisk vidd ger vi publiken en unik möjlighet att möta svenska och utländska tonsättare och musiker som är verksamma idag. Vi arrangerar 8-10 konserter årligen och deltar i festivalen Sound of Stockholm.

Historik

Kammarmusikföreningen Samtida Musik bildades i Stockholm 1960 av bland andra tonsättarna Jan Carlstedt, Laci Boldemann och Bo Linde. Den första konserten ägde rum i Börssalen söndagen den 27 november samma år. Föreningen har sedan arrangerat konserter, lagt ut tonsättarbeställningar och har samarbetat med de flesta av Stockholms musikinstitutioner kring festivaler och radioinspelningar. Konserterna har arrangerats i olika lokaler i Stockholm, som Musikaliska Akademiens stora sal (numera Nybrokajen 11), Musikmuseet, Moderna Museet, Börssalen, Konstakademiens hörsal, olika kyrkor och Kroumatas scen Capitol. Innevarande säsong har Kulturhusets hörsal varit en fast spelplats.

Föreningen

Samtida Musiks medlemmar är tonsättare, musiker, musikälskare och personer som aktivt arbetar för utveckling av den kammarmusikaliska tonkonsten.

Bli medlem

Man blir medlem genom att betala in medlemsavgift och anmäla sig här.

Sociala kanaler