skip to main content
Galleri Svarta Gran

Galleri Svarta Gran

Om

DNA
Galleri Svarta Gran grundades för att stärka kulturlivet och tillgängliggöra smal konst till en bred publik som annars inte skulle besöka ett konstrum. Därigenom agerar Svarta Gran med konsten som medel för en demokratisk samhällsutveckling som grundar sig på jämlikhet, mångfald och kreativitet.

Experimentlusta
Galleri Svarta Gran präglas av en experimentlusta och nyfikenhet. Detta uttrycker sig genom att publiken får ta del av nya perspektiv och uttryck på den bästa samtidskonsten.

Perspektiv på samhället och oss själva
Genom modiga och utforskande konstupplevelser skapar Galleri Svarta Gran möten mellan publik, konst och konstnärer. Dessa möten ger perspektiv på samhället och oss själva.

Namnet
Namnet Galleri Svarta Gran kommer från det faktum att en från galleriet kan blicka upp mot Tjärnaberget och vid vissa tidpunkter se silhuetter av vackra granar. Närheten till natur och känslan av att vara en del av något större blev det som fick ge namn åt galleriet i dess begynnelse.

Sociala kanaler