skip to main content
CO2-budget Conference 2022

CO2-budget Conference 2022

Om

CO2-budget konferensen är en årlig konferens för kommuner, regioner, forskare och civilsamhälle. Konferensen syftar till att förklara, utveckla och problematisera koldioxidbudgetering.

Sociala kanaler