skip to main content
Boy konsthall

Boy konsthall

Om

Boy konsthall är ett rum för samtidskonst, i Bollebygd. Boy konsthall drivs genom Teater Nu och Scenkonstguiden. Vi utmanar storstadsnormen genom att visa att det finns utrymme för modiga idéer och konstnärlig utforskning på den mindre orten.