Svenskar i Världen

Svenskar i Världen är en ideell och oberoende organisation som verkar för utlandssvenskarnas bästa genom att bedriva påverkansarbete, vara remissinstans och ge medlemmar information och stöd. På sikt är målet att svenskar med framgång ska kunna arbeta, studera och bo utomlands för att kunna tillgodogöra sig internationell erfarenhet som inte bara gynnar individen utan även det svenska näringslivet och samhället i stort.

Denna kalender är tom