Cecilia Korp

Föreläsaren Cecilia Korp verkar idag på heltid som social intraprenör med affärsidén, ”Förvalta kunskap, energi & pengar på bästa förmåga och stoppa tillbaks överflödet i en mer hållbar Värld för våra barns framtid.”

Denna kalender är tom