info@afgirlschoir.se

Adolf Fredriks Flickkör är en dynamisk och ambitiös kör knuten till Adolf Fredriks musikklasser i Stockholm.