TBA Group

Vi är en ideell förening vars målsättning är att driva verksamhet fokuserad kring musik och kultur. Syftet är att inspirera och bidra till ökat intresse samt främja utvecklingen inom musik, ljud- och ljussättning och annat kreativt skapande.


Denna kalender är tom