Jouni Wingstrand

På den här sidan kan du anmäla dig att vara med på telefonkonferens, där vi ber tillsammans, har utvecklade samtal om kristen tro, vara med på föreläsningar och kurser.

Denna kalender är tom