Körkonventet

Körkonventet är ett underkonvent till Uppsala Kuratorskonvent och är Uppsala nations- och kårkörers främsta samarbetsorgan. Utöver den årliga nationskörsfestivalen arrangerar konventet middagar och andra musikrelaterade samarbeten, körerna emellan.


Denna kalender är tom