Make a Change

Make a Change är en ideell icke vinstdrivande förening som arbetar aktivt mot mobbning förekommande bland barn - och ungdomar såväl som vuxna. Vi arbetar för att upptäcka, förebygga och stoppa mobbning och minska antalet utsatta.


Denna kalender är tom