Svalorna Latinamerika

Vi arbetar för att stärka kvinnors, ungdomars och barns mänskliga och demokratiska rättigheter. Rätt till utbildning och försörjning samt rätten till sin egen kropp.

Denna kalender är tom