Unga Arrangörer

Unga Arrangörer är ett projekt i Halland finansierat av Allmänna Arvsfonden. Vi stöttas av Riksteatern, Kungsbacka Kommun och Varbergs kommun. Vi genomför löpande utbildningar i arrangörskap. Dessa resulterar allt som oftast i arrangemang.


Denna kalender är tom