skip to main content

Arrangörsvillkor

Avtalets omfattning

Dessa användarvillkor (arrangörsvillkor) är relaterade till plattformen och tjänster levererade via billetto.se och kommer uppdateras kontinuerligt när nya plugins utvecklas av Billetto. När en användare klickar på “Spara och Publicera” godkännes därmed dessa användarvillkor.

Billetto använder sig ej av avtal om inte något unikt har förhandlats mellan Billetto och användaren och/eller om biljetter som kostar mer än 2000 SEK förmedlas via billetto.se. Om inget avtal skrivits är det därför kostnadsfritt att använda tjänsten och ingen bindningstid eller exklusivitet åberopas, så länge pris per biljett ej överstiger 2000 SEK.

Användaren kan därför när som helst avsluta kontot och få tillgång till den information som lagrats för denna unika användare. Kontot kan dock ej avslutas om det är kopplat till ett aktiv event.

Billetto reserverar sig rättighet till att:

  • Modifiera och avsluta konton om det strider mot Användarvillkoren.
  • Neka vem som helst att skapa konto.
  • Ta bort eller ändra innehåll som är olagligt, uppsåt till bedrägeri, provocerande, olämpligt eller på något sätt skadligt för Billettos varumärke.

Information om evenemang

Billetto erbjuder tjänsten i befintligt skick. Vid eventuella fel som kan uppstå ska Billetto eller anställda av Billetto inte hållas ansvariga. Billetto och Billettos samarbetspartners ansvarar/ersätter ej för förlorad data eller inkomst som kan uppstå vid eventuella fel. Billetto kan inte heller ansvara för förlorad data som beror på att systemet går ner, att användarens egna system sviktar eller avbrott i system levererade av underleverantör.

Användaren ansvarar över allt innehåll på respektive konto- och eventsida.

Användaren är skyldig att rapportera till Billetto om obehörig har fått tillgång till den konfidentiella informationen på Billetto.se.

Användaren kan fritt ändra information om evenemanget fram tills det att någon anmäler sig till evenemanget. Efter det låses vissa informationsfält och kan således inte justeras.

Användaren ansvarar över att lämna korrekt information till Billetto vid registrering av konto.

Användaren godkänner att Billetto kan lagra information för användaren och inte använda i egen intresse (förutom nyhetsbrev direkt av Billetto).

Immateriella rättigheter

Billetto ansvarar ej för att ljud- och bildrättigheter är klarerade med upphovsrättshavaren.

Inställda evenemang

Användaren ansvarar för att meddela både Billetto samt sina kunder om evenemang måste flyttas/ställas in. Såvida ingen förutebatlning har skett återbetalas biljettköparen via Billetto. Observera att inga avgifter återbetalas till biljettköparen utan endast biljettpriset.

Priser och avgifter

Användaren anger själv pris per biljett och ansvarar för redovisning av alla intäkter som tillfaller användaren.

Billetto tar ut en hanteringsavgift per såld biljett. I denna hanteringsavift är moms samt kortavgifter inkluderade. Gratisbiljetter/anmälningar som förmedlas via billetto.se belastas ej med serviceavgift.

Utbetalning

Vid försäljning av biljetter via billetto.se mottar Billetto betalningen från biljettköparen.

Vid inställt evenemang ska Billetto kunna göra återköp på köpta biljetter. Billetto betalar ut intäkterna under förutsättning att eventet genomförts, alla biljettköp är fullgjorda på så sätt att biljettköparen kan kopplas till köpet. Därför görs utbetalningen först efter eventets genomförande. Utbetalningen sker inom 4 bankdagar efter att eventet genomförts och avslutats.

Om Billetto krävs på återbetalning av ett köp pga t ex missbruk av kort så vidarefaktureras detta belopp till arrangören. Beloppet dras av från de intäkter som intjänats såvida de inte redan utbetalats, i sådant fall faktureras återbetalningen separat.

Arrangören kan inte kräva betalning från varken Billetto eller biljettköpare för ett evenemang som inte genomförs.

Billetto kan ej hållas skyldig att betala ränta till varken arrangör eller biljettköpare.

Ansvarsfördelning

Billetto är endast förmedlare av tjänsten som möjliggör försäljning av biljetter online och har därför inget ansvar för återbetalning vid konkurs, inställda evenemang eller evenemangets genomförande.

Billetto ansvarar ej för användaren att den beviljats de tillstånd som erfordras vid genomförande av evenemanget.

Användaren godkänner att hen är 18 år eller äldre och har förstått rättigheter och skyldigheter med att skapa konto och sälja biljetter hos Billetto online.

Användaren ansvarar för att inte överlåta kontoinformation till tredje part.

Användaren ansvarar för att inte använda dessa villkor för olaglig, omoralisk, auktoriserad verksamhet som är i konflikt med lagar i det land användaren är aktiv eller sköter försäljning av biljetter samt alltid under Svensk Lag.

Användaren ansvarar själv för att ta reda på vilka regler för moms och skatter och avgifter som gäller för evenemanget, samt i förekommande fall betala och redovisa dessa.

Användaren måste ange en korrekt beskrivning av evenemanget, ange korrekta priser och hålla informationen uppdaterad. Användaren tar fullt ansvar för publicerad information. Publicerad information får inte:

  • Vara falsk, felaktig eller vilseledande
  • Vara stötande eller hotfull, nedsättande eller bryta mot upphovsrätt, sekretess och/eller andra rättigheter
  • Göra intrång i utomståendes upphovsrätt, patent, varumärke, affärshemlighet eller annan rättighet eller publiceringsrättighet
  • Vara bedräglig eller involvera försäljning av stöldgods
  • Bryta mot gällande lagar och bestämmelser
  • Innehålla virus, macro virus, trojanska hästar, maskar eller annat med avsikt att skada eller avbryta normal datadrift eller i hemlighet avbryta, få tillgång till utan tillstånd eller expropriera system, data eller personlig information
  • Göra att tjänsten blir avbruten, skadad, mindre effektiv eller att tjänstens effektivitet och funktionalitet på något sätt urholkas.

Användaren äger rätt att via Billetto sälja biljetter och varor till vilka användaren äger upphovsrätten, eller för vilka användaren har avtal med upphovsrättsinnehavaren som berättigar användaren till sådan försäljning. Användaren skall om Billetto så begär styrka att så är fallet. Om användaren brister i att tillgodose sådan begäran äger Billetto rätt att ta bort varan eller varorna från Billetto. Användaren äger inte rätt att via Billetto försälja eller marknadsföra biljetter eller varor som kan anses stötande eller som enligt lag eller regelverk från betalningsförmedlare ej får säljas på detta sätt.

Om talan väcks mot Billetto på grund av biljett eller vara som användaren marknadsfört och/eller sålt äger Billetto full regressrätt gentemot den användaren.

Om användaren bryter mot dessa användarvillkor har Billetto rätt att radera användarkontot omedelbart.

Billetto är skapat för en enklare hantering av biljetter. För att skydda detta och skapa en plattform för alla aktörer för fler upplevelser och ett mångkulturellt landskap förväntar vi oss detsamma av användaren. Allt annat är förbjudet. Om en användare är osäker på detta kan kontakta info@billetto.se när som helst.

Teknisk support mot användare

All support hanteras via e-mail (support@billetto.se) eller via telefon vardagar kl 10-15 (+46 (0)10 888 55 47)

Användaren är skyldig att uppge en giltig email-adress och övrig information som behövs för att Billetto ska kunna erbjuda den service som är nödvändig.

Billetto reserverar sig för att att hanteringsavgiften kan komma att ändras (till det mindre förhoppningsvis). Detta kommer meddelas minst tio (10) dagar i förväg om inte användaren ingått specifikt avtal med Billetto som säger annat.