Gå til hovedinnhold
Event er avsluttet - Gikk du glipp av dette event? Sjekk ut disse andre events som skjer snart For tidligere eventsdetaljer, bare rull ned.

Besøk hendelser på nytt

Laster ...

 
 

Laster ...

 
 

Populære eventer

Laster ...

 
 

Nearby events

Tribunal för barnets bästa

arrangementet ble avsluttet

Tribunal för barnets bästa

Fra 285,00 SEK

Sted

Dato

23. November 2019, 09:00 - 16:00
Billetto Peace of Mind
Stressfri booking: Billetto garanterer refusjon ved avlyste eventer. Les mer
Betalingsmetoder akseptert:

Beskrivelse

VARFÖR GÅR BARNETS BÄSTA UNDER RADARN?

Många ser och reagerar på att socialtjänstens utredningar för barnets bästa, inte är rättssäkra utan godtyckliga. Detta i i vårdnadstvister och vid barnomhändertagande. Detta styrks av forskning. Varför går det under radarn?

Inget barn och ingen mamma, pappa, mor- och farförälder, eller andra människa får utsättas för godtyckliga ingrepp i sitt privatliv, familjeliv och hem. Istället ska barn och människor skyddas av samhället mot sådana godtyckliga ingrepp.

Barnkonventionen artikel 16 och Mänskliga rättigheter artikel 12.

 • Hur egendomligt det än kan verka, så använder socialtjänstens utredningar för barnets bästa, inte evidensbaserade/vetenskapliga utredningsmetoder. Istället använder de godtyckliga utredningssätt. Detta påvisar omfattande forskning, research och över 400 expertgranskade barnutredningar.

Godtyckliga utredningssätt gör det omöjligt för utredningarna att vara rättssäkra, inriktade på att frigöra människors resurser och för barnets bästa, förenklat sagt. Istället innebär det motsatsen. Med domstolsbeslut utifrån dessa rättsosäkra utredningar, kan de utgöra godtyckliga ingrepp i barns och vuxnas mänskliga rättigheter.

Detta är ett systemfel. Ett systemfel som kan slå åt olika håll vilket media upprepat avslöjar:

 • Antingen att barn som borde omhändertas, inte omhändertas. Detta eftersom socialtjänstens godtyckliga utredningar inte hittar någon vanvård. Tyvärr kan barn sedan till och med dö av vanvård.
 • Eller motsatsen: Att barn som inte borde skiljas från en eller båda sina föräldrar (ibland mor- och/eller farföräldrar alternativt familjehem) ändå skiljs trots att det inte finns någon grund för det. Detta för att socialtjänstens godtyckliga utredningar kan överdriva, skapa problem som inte finns och även sådana som de inte har kompetens att diagnosticera för.

 • Det vill säga barn lider, mammor lider, pappor lider, mor- och farföräldrar lider, utan rättssäker grund.

Detta i vårdnadstvister eller vid barnomhändertagande enligt socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om vård av unga (LVU).

Trots medias regelbundna avslöjanden under många år, sker ingen tillräcklig förbättring.

En förbättring måste till

Trots att detta bekräftas av ovanligt mycket forskning, research och till och med över 400 expertgranskade utredningar för barnets bäst, se till exempel: www.vetenskapligutredningsmetodik.nu, så verkar detta gå under radarn för många som har tillsyn över socialtjänsten och andra som ofta stödjer utsatta barn.

En viktig orsak kan vara:

 • Att det är svårt att förstå vad vetenskapliga utredningsmetoder är (för ofta förklaras de med akademiska termer).
 • Att det är svårt att förstå hur de är nödvändiga i utredningar för barnets bästa (för ofta lärs de ut inom biologi, fysik, kemi).
 • Att detta sällan förklaras så att det är enkelt att förstå för icke-vetenskapspersoner.
 • Att det samtidigt är svårt att tro att den myndighet som utsetts till att värna barnets bästa, faktiskt systematiskt kan göra motsatsen (trots att detta bekräftas av ovanligt mycket forskning som sagt).

Syften för vår Tribunal för barnets bästa:

  • Att förklara ett fåtal vetenskapliga utredningsmetoder (istället för alldeles för många på en gång. Intressant är att dessa få är grundläggande för rättssäkerhet).
  • Att förklara dem utifrån utredningar för barnets bästa i vårdnadstvister och vid barnomhändertaganden (istället för utifrån forskning inom abstrakta områden).
  • Att förklara detta så pedagogiskt att det blir uppenbart för alla som deltar på vår Tribunal.
  • Att dela med oss av utomordentlig pedagogisk dokumentation. En dokumentation som dessutom kan användas för att undersöka om vad som presenteras på Tribunalen verkligen stämmer och är relevant. Detta eftersom viktigt autentiskt underlag är anonymiserat så att ingen ansvarig behöver kommentera enskilda fall med risk för att exponera inblandade barn, föräldrar eller socialtjänsthandläggare.
  • Att utifrån vår omfattande research, presentera hur detta måste få ett snabbt slut och konstruktivt kan börja lösas.
  • Att ge utsatta barns föräldrar, mor- och/eller farföräldrar, kunskap för att kunna avgöra om utredningen varit rättssäker eller inte och därefter kunskap och råd om hur man kan öka möjligheterna för att rättssäkerhet och barnets bästa, ska vinna i domstolsförhandlingar.

Vem ska delta?

Vi hoppas att många drabbade mammor, pappor, mor- och farföräldrar samt andra för barnet närstående, vill komma till vår Tribunal för barnets bästa. För även om man ofta känner på sig att socialtjänstens utredningar haft skeva informationsurval, att analyserna och bedömningarna blivit tokiga med så hemska konsekvenser, så är det ofta mycket svårt att sätta fingret på vad det är som egentligen är fel. Nu finns möjlighet att förstå.

Det har också visat sig värdefullt för drabbade att komma till våra möten för att få träffa andra med liknande erfarenheter.

Vi hoppas också att representanter från Barnombudsmannen, socialministern, riksdagsledamöter i Riksdagens sociala utskott, ansvariga på Socialdepartementet och Socialstyrelsen, kommunpolitiker i socialnämnder, domare, rättsliga ombud och forskare inom juridik samt aktiva inom barnrättsorganisationer som Bris, Childhood, Rädda barnen, Unicef och människorättsorganisationer som Civil Rights Defenders, deltar.

Vi tror också att det kommer vara värdefullt för ansvariga och makthavare att få träffa drabbade föräldrar och vuxna i ett konstruktivt och sakligt sammanhang som vår Tribunal, och vice versa.

Tribunalen för barnets bästa sker i World Trade Center, Stockholm, och i dess konferensanläggning. Man kan komma in från två håll, endera från T-centralen eller från Kungsbron. Innanför entrédörrarna måste man åka en lång rulltrappa upp och sedan gå igenom den långa korridoren till mitten av huset där konferensanläggningen finns.

Varmt välkomna hälsar Barnets bästa ideella förening

P O S T   S C R I P T U M

Till sist något som inte är rättsosäkert men som också är viktigt.

När vi fick nuvarande socialtjänstlag så var den ett uttryck för att vilja göra upp med en människo- och samhällssyn där man ofta såg ned på människor med olika livsutmaningar. Det kan sägas ha legat bakom att många kvinnor tvångssteriliserades/steriliserades och många fosterhemsbarnen vanvårdades under förra århundradet.

Den nuvarande socialtjänstlagen syftade till att förbättra den människo- och samhällssynen. I socialtjänstlagens portalparagraf (första kapitlet, första paragrafen) står att samhället och socialtjänsten ska respektera människors integritet och självbestämmande samt skapa social och ekonomisk trygghet. Detta genom att när människor har utmaningar, som i sin föräldraroll, så ska de få hjälp att frigöra sina resurser.

Vi kommer också att utifrån forskning påvisa hur detta ofta är frånvarande. Ofta kan man istället prata om en icke-respekt för människors integritet och självbestämmanderätt samt att socialtjänsten kan rasera familjers sociala och ekonomiska trygghet. Det vill säga att inriktningen på att frigöra människors resurser, är frånvarande. Vi kommer även inom detta område att bidra konstruktivt.

AGENDA

 • Om Barnets bästa ideell förening, viktiga frågeställningar i researcharbetet samt researchmetoder
 • Barnkonventionen och mänskliga rättigheter med bäring på socialtjänstens utredningar för barnets bästa
 • Evidensbaserad praktik med bäring på socialtjänstens utredningar
 • Barnets-bästa-kollen: Ett handfull vetenskapliga utredningsmetoder i utredningar för barnets bästa som är nödvändiga för att de ska vara rättssäkra. Barnets-bästa-kollen gör det möjligt att relativt snabbt avgöra om utredningar är rättssäkra eller inte
 • Riskbedömning i barnutredningar
 • Vad vetenskapen har att berätta om utmaningar med att intervjua och bedöma barn
 • Om frigörandet av människors resurser i socialtjänstens utredningar
 • Om utmaningar med tilltron till socialtjänstens barnutredningar från landets över 290 kommuns socialnämndspolitiker, advokater och domare.
 • Om rättsosäkerheten vid bedömningar av människor med lindriga funktionsnedsättningar
 • Förslag på hur missförhållanden kan rättas till
 • För drabbade/utsatta: Så kan du agera för att få till rättssäkerhet och hänsyn till barnets bästa, i domstolsförhandlingar när socialtjänstens barnutredning visat sig vara godtycklig och rättsosäker.

TALARE:

 • Erik Philipson, ordförande Barnets bästa ideell förening
 • Leonard Ngaosuvan, Universitetslektor, avdelning för kognition och kommunikation vid Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Göteborgs universitet
 • Pehr Granqvist, Professor, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet
 • Victoria Carlemalm, socionom och utredningsgranskare
 • Matts Hertsberg, ordförande PappaBarn

FÖRÄLDRAR, MOR- & FARFÖRÄLDRAR SOM BERÄTTAR UTIFRÅN BARNETS-BÄSTA-KOLLEN:

 • Kathrin Dohse, drabbad förälder
 • Anna-Magdalena Rubarth, drabbad förälder
 • Eva Bergman, drabbad mormor
 • Lars Eng, drabbad farfar

Observera, två olika start- och sluttider:

 • För utsatta föräldrar, mor- och farföräldrar och andra anhöriga, börjar vi redan 9:00 och slutar 16:00. 
 • För ansvariga, barnrätts- och människorättsorganisationer, advokater, domare, journalister, så sker starten 10:00 och slutar 15:00

Middag för den som vill:

Köp gärna biljett till vår middag - det brukar finnas nya människor att lära känna och en hel del att prata om. Middag med förrätt, huvudrätt, mineralvatten eller läsk. Köp gärna biljett!

  Arrangør

  Ideell förening för främjandet av rättssäkra, sakliga och opartiska utredningar av barn, utförda av socialtjänsten, dess familjerätt med flera.Utan evidensbaserade/vetenskapliga utredningsmetoder kan inte rättssäkerhet garanteras.

  Lokale

  World Trade Center - konferens World Trade Center - konferens, Klarabergsviadukten 70 och Kungsbron 1 , 11164 Stockholm

  Hjelp - FAQ

  • Jeg har ikke mottatt billetten min på e-post. Hva gjør jeg?

   Først bør du sjekke reklame og søppelpost på din e-post. Billettene dine ble sendt som et vedlegg og kan ha blitt sortert som reklame hos noen e-posttjenester. Du kan også finne billettene dine på Billetto-kontoen din, som du har tilgang til i nettleseren eller i Billettos app. Les mer her dersom du trenger hjelp.

  • Jeg vil kansellere billetten min og få refusjon. Hva gjør jeg?

   Det er eventarrangøren som kan godkjenne refusjoner, og du bør ta kontakt med eventarrangøren for å diskutere hvilke alternativer som er tilgjengelig for deg. Du kommer i kontakt med arrangøren ved å svare på e-posten med ordrebekreftelsen eller ved å bruke skjemaet "Kontakt arrangøren" på arrangørens profil. Les mer her dersom du trenger hjelp.

  • Jeg har registrert meg på en venteliste. Hva skjer nå?

   Hvis flere billetter bli tilgjengelig, får du beskjed (på e-post) sammen med andre som også har registrert seg på listen. Her følger vi prinsippet "førstemann til mølla". For mer informasjon, klikk her.

  • Hvor finner jeg lenkene til netteventer?

   Sjekk siden eller e-posten med ordrebekreftelsen din. Vanligvis har arrangøren av eventet inkludert informasjon i ordrebekreftelsen, som sendes på e-post, eller så sender de gjerne en oppfølging på e-post med lenke til netteventet. Det kan også være lurt å lese eventets beskrivelse på Billetto, hvor eventets arrangør beskriver hvordan du deltar på netteventet. For mer informasjon, klikk her.

  • Hva er avbestillingsbeskyttelse, og hvorfor trenger jeg det?

   Med avbestillingsbeskyttelse har du rett til å kreve refusjon dersom det skulle oppstå uforventede eller uunngåelige omstendinger som kan komme i veien for din deltakelse på et event. For mer informasjon, klikk her.

  Upptäck mer