Arrangementet ble avlyst

Maria Lilja och Yvonne Leffler om ett av Sveriges största författarskap