Få uppdateringar i din inkorg

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna och riktlinjerna som är relevanta för arrangörer.

Aktuella svenska riktlinjer

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har utfärdat riktlinjer och lagar för evenemang under den kommande tiden.

Uppdaterat 2020-03-27 kl. 14.00

Antal personer vid evenemang
Färre än 50 pers.
  Mars
 • Besökare på restauranger, barer och caféer måste äta och dricka sittandes vid bord. Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma utan besökare ska hålla avstånd mellan varandra.
 • Ta till särskilda riskreducerande åtgärder (se nedan).
  April
 • Besökare på restauranger, barer och caféer måste äta och dricka sittandes vid bord. Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma utan besökare ska hålla avstånd mellan varandra.
 • Ta till särskilda riskreducerande åtgärder (se nedan).
  Maj
 • Besökare på restauranger, barer och caféer måste äta och dricka sittandes vid bord. Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma utan besökare ska hålla avstånd mellan varandra.
 • Ta till särskilda riskreducerande åtgärder (se nedan).
Fler än 50 pers.
  Mars
 • Förbud mot offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 deltagare. Gäller tills vidare.

  April
 • Förbud mot offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 deltagare. Gäller tills vidare.

  Maj
 • Förbud mot offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 deltagare. Gäller tills vidare.

Källa:


https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/


Källa:


https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/nya-regler-for-restauranger-och-krogar/

Borde jag ställa in mitt evenemang?

Regeringen har förbjudit evenemang med över 50 deltagare. För evenemang med färre än 50 deltagare ska det fortfarande tas hänsyn och följande riskfaktorer ska tas i beaktning:

Uppdaterat 2020-03-27 kl. 14.00

RISKFAKTORER RISKBEDÖMNING RISKREDUCERANDE ÅTGÄRDER

Stort antal deltagare


Större risk för smittspridning när många personer träffas samt att smittan sprids när deltagarna återvänder hem

Begränsa antalet deltagare
Se över förutsättningarna för evenemanget t.ex. storlek på lokal och möjligheter till en god handhygien

Internationellt deltagande


Internationellt deltagande ökar risken för smittspridning

Begränsa internationella deltagandet

Deltagare med samhällsviktiga arbeten


För kurser, seminarier och andra evenemang som involverar hälso- och sjukvårdssektorn eller deltagare med andra samhällsviktiga funktioner bör särskild försiktighet iakttas

Informera deltagarna om förutsättningarna för evenemanget

Riskgrupper


Äldre löper högre risk för allvarlig covid-19 sjukdom

Hygienåtgärder såsom tillgänglighet till handtvätt, handsprit
Personer över 70 år bör begränsa sociala kontakter tills vidare

Typ av aktivitet


Nära kontakt ökar risken för smittspridning. Det finns en större risk för smittspridning vid inomhusevenemang än utomhus

Byta eller justera de tänkta aktiviteterna
Minska antalet deltagare och öka antalet toaletter
Byta lokal för aktiviteten

Längden på evenemanget


Långvariga (mer än ett par timmar) händelser kan öka risken för smittspridning

Korta ner evenemanget
Ge information om vad deltagare bör göra om de får symptom under evenemanget
Källa

Vad är mina alternativ som arrangör?

Det finns flera alternativ för ditt planerade event: Du kan genomföra det, anpassa det, skjuta upp det eller ställa in det. Följande bör ge dig en överblick av konsekvenserna och vad du bör ha i åtanke.

Uppdaterat 2020-03-27 kl. 14.00

Option VAD SKA JAG TÄNKA PÅ? RIKTLINJER OCH KÄLLOR

Genomför


 • Följ de "Riskreducerande åtgärderna" ovan.
Folkhälsomyndighetens affisch (sve/eng)
Folkhälsomyndighetens evenemangsguide

Anpassa/ändra ditt event


 • Gör eventet digitalt
 • Flytta eventet utomhus
 • Minska eventets storlek
 • Ändra formatet (t ex begränsa aktiviteter som kräver nära kontakt)

Deltagare har rätt till att få sin biljett återbetald vid ändring av evenemanget

Skjut upp


 • Deltagare har rätt till att få sin biljett återbetald
 • Koordinera med lokalägare, den som framträder och andra leverantörer
 • Eventuella reseavbokningar (både för deltagare och leverantörer)


Ställ in


 • Återbetalning till deltagare
 • Kontraktsmässiga förpliktelser gentemot artist, lokal och leverantörer
 • Försäkringstäckning vid Force Majeure (täcker det?)
 • Hjälp från regeringen (t ex Krispaket för svenska företag och jobb)

What does Coronavirus mean for the events industry?


Hjälp från regeringen

Den svenska regeringen erbjuder hjälp till verksamheter som blivit påverkade av COVID-19-pandemin. Här kan du se på vilket sätt.

Uppdaterat 2020-03-18 kl. 11.20

Likviditetsförstärkning
1 miljard kronor i akutstöd till kulturen och sporten

Stödet ska gå till exempelvis arrangörer av evenemang som skulle haft både fler och färre än 50 besökare.


I denna akuta lösning räknas föreningar, företag och frilansare in. De som inte omfattas av stödet är statliga myndigheter.


Vem som fördelar pengarna är i nuläget inte klart men enligt kulturministern kan det bli aktuellt att Kulturrådet och Konstnärsnämnden tar tag i uppgiften.

Uppskov för tre månaders skatteinbetalningar

Förslaget innebär att företag kan få uppskov med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis.


De nya reglerna föreslås börja gälla den 7 april 2020, men kan tillämpas retroaktivt från 1 januari 2020.


Staten tar tillfälligt över sjuklöneansvaret i två månader

Karensdagen är sedan tidigare borttagen helt och hållet, något som gäller från 11 mars till 31 maj. Egenföretagare får en schabloniserad sjukpenning direkt från start och under två veckors tid. Det ska inte behövas något läkarintyg för att få sjukpenning från Försäkringskassan, beslut om detta fattas också den 19 mars.

Korttidspermittering införs

Förslaget innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften genom att staten står för en större kostnad. Konstruktionen liknar korttidsarbete, men subventionsgraden utökas kraftigt. Arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen. Syftet är att rädda svenska jobb.


Förslaget om korttidspermittering föreslås träda ikraft den 7 april och gälla under 2020 men det tillämpas från och med i dag den 16 mars.

Riksbanken lånar ut upp till 500 miljarder kronor

Till företagen via bankerna för att säkerställa kreditförsörjningen. Finansinspektionen har meddelat att de sänker den kontracykliska kapitalbufferten till noll för att värna en väl fungerande kreditförsörjning.


Den senaste informationen finns tillgänglig på Verksamt.se


Anstånd med skattebetalning hos Skatteverket


Få uppdateringar i din inkorg

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna och riktlinjerna som är relevanta för arrangörer.