Oslipat pratar om fred

Aug 24 2017 20:00 - 22:00

Bonden bar, Bondegatan 1, 11623 Stockholm


Oslipat presenterar stolta i samarbete med Riksbankens Jubileumsfond: Oslipat pratar om fred, den första kvällen av fyra under hösten där ståupp möter forskning. Kvällens komiker har fått i uppdrag att skriva skämt om temat, som i det här fallet rör sig mellan fred, freds- och konfliktforskning och krig. För att förankra det som sägs har vi också bjudit in en forskare som kommer att fördjupa och förklara ämnet.

Kvällens komiker är Fredrik Andersson, Elinor Svensson, Lasse Nilsen, Elena Gabets, Fritte Fritzson och Marcus Johansson.

Kvällens forskare är professor Erik Melander och forskningsassistent Samuel Taub, båda från Uppsala Universitet.

Föreställningen är en del av The Stockholm Act - http://stockholmact.se/ och har gjorts möjlig med hjälp av Riksbankens Jubileumsfond - http://www.rj.se/

General Admission

Not Available