Omställningslabbet - ledarskap

30 nov 2020 18:30

Varmt välkommen till Omställningslabbet - ett laboratorium för frågan: hur ställer vi om till ett hållbart samhälle? Tillsammans skapar vi en lekplats och pedagogisk arena för att experimentera och utforska både individuella och kollektiva vägar framåt. Vi utmanar och uppmanar dig att delta!

VAD: Workshop om ledarskap och medskapande arbetssätt
NÄR OCH VAR: Måndag 30 november 18.30 - 21.00 online via Zoom, länk skickas ut några dagar innan eventet. 
ANMÄLAN: här på biletto. Anmälningsavgiften är på 100 kr.
Återbetalning sker endast vid inställt evenemang. Vid fullbokat evenemang upprättas en väntelista, får du som anmält dig förhinder avboka gärna så någon annan kan delta. 
Antal platser - 15 st, innehåller kommer inte att spelas in eller delas på annat sätt efteråt. 

WORKSHOP OM LEDARSKAP
Vi är i omställning till ett mer hållbart samhälle, en utmanande process som kräver ett kreativt och lyhört ledarskap för att inte upprepa misstag som lett oss till den sjätte massutrotning av arter och in i klimatkrisen.

Workshopens syfte är att ge inspiration och insikter kring olika perspektiv på medskapande arbetssätt och ledarskapspraktiker som kan användas för organisering av mindre grupper, omställningsinitiativ och verksamheter. Där man vill skapa motstånd, förändring och engagemang för omställning till ett mer hållbart samhälle. Erfarenheterna och inspirationen kommer från flertalet fält; konst, företagsvärlden, Art Of Hosting, militären och forskningen. Snarare än att fördjupa oss i en praktik eller ett perspektiv så skapar vi oss en karta av olika som vi senare diskuterar för att se hur de kan appliceras i omställningsarbete. Workshopen leds av Yannick Porter som bjudit sina vänner Camilla Reppen, Josefine Alfredsson och Robin T. Sverd (Norge).

UPPLÄGG 18.30-21.00 

  • Hej!
  • Introduktion till olika ledarskapsperspektiv (Camilla Reppen)
  • presentation om distribuerat ledarskap (på engelska) (Robin T. Sverd)
  • Presentation om självorganiserande grupper (Josefine Alfredsson)
  • Ledarskapet på Under Tallarna (Yannick Porter)
  • Paus
  • Introduktion till samtal
  • Smågrupper -  Undersöker tillsammans med deltagarna i mindre grupper hur de olika ledarskapsperspektiven kan bidra till organisering av omställningsinitiativ. Positiva erfarenheter av gott ledarskap och hur det vi hört kan berika.
  • Helgrupp med korta sammanfattningar 

OM WORKSHOPHÅLLAREN
Yannick Porter jobbar som projektledare och kurssamordnare på Under Tallarna Han har en bakgrund som processledare och organisationsutvecklare, utbildad på Kaospiloterna i Danmark. Sedan 2010 har han engagerat tusentals människor för ett hållbart samhälle genom arbete med och för Greenpeace samt i sociala projekt i Syd Afrika, Danmark och Sverige. 
https://undertallarna.se/

OM GÄSTERNA

Camilla Reppen
Är dansare, koreograf och förändringsledare. Idag undervisar hon på Stockholms konstnärliga högskola inom ledarskap, grupprocesser och koreografi och jobbar med förändringsledning. Camilla har en master i pedagogiskt ledarskap och är en av grundarna till det samskapande danskollektivet Arkeolog 8.
https://www.arkeolog8.se/om-oss
 
Robin T. Sverd
Är ledarskapsexpert och corporate facilitator på Future Leaders som bedriver ledarskapsprogram för unga i Norge och global. Han jobbar med uppdrag för bland annat Norges två största banker och expansionen av Future Leaders ledarskapsprogram till andra länder. Utbildad på Kaospiloterna i Danmark och har en bakgrund inom improvisationsteater. På fritiden är han engagerad i Burning Man communityt i Norge.
https://futureleadersglobal.com/about

Josefine Alfredsson
Är dansare, koreograf och kulturekonom. Hon har nyligen skrivit uppsats om självorganiserade konstgrupper som Art Lab Gnesta, sitter i Styrelsen för kulturhuset Gula VIllan i Järna och är en av grundarna till det samskapande danskollektivet Arkeolog 8. Hon har dubbla kandidatutbildningar bakom sig, i danspedagogik och kulturekonomi.
https://www.arkeolog8.se/om-oss 

BAKGRUND
Workshopen görs som en del av Under Tallarnas Leader projekt Mötesplats För Grön Utveckling i Järna som syftar till att utveckla och etablera ett forum för mötet mellan odling, mat och miljö.

Banner foto: Andreas Bagge från Källan 2020, på Emilia Rekestad och Yannick Porter

Under Tallarna är en tvärdisciplinär mötesplats med matproduktion i fokus. Vi verkar genom platsens ekologi med att stärka livsväven och inspirera till levnadssätt som är i enlighet med biosfären. Under Tallarna drivs i form av ett kooperativ av en grupp med olika ingår till platsen och med olika bakgrund som tillsammans verkar vi i en gemensam riktning. Vår verksamhet kan delas in i tre områden: 
– Andelsjordbruk med grönsaksförsäljning.
– Kulturscen och mötesplats med sammankomster kring mat, odling och samhällsutveckling.
– Kurs- och besöksverksamhet.  

Den helhet som vi kallar Under Tallarna är vad som växer fram ur våra samlade erfarenheter från en rad olika fält, men också ur platsens egna naturliga kvaliteter och ur de  människor som på olika sätt, av olika anledningar och i olika utsträckning söker sig till skogsbrynet för att samskapa platsen med oss.

Want more events?

Sign up here to get a curated event selection right into your mailbox