Event ended

OAI - Open Architecture Initiative: om delande i arkitektur och stadsbyggnad

Free

Date

May 30 2016 16:00 - 18:00

Description

Open Architecture Initiative är ett seminarium om att bygga, testa och dela kunskap inom arkitektur och stadsbyggnad. Övertygelsen är att vi bättre kan mobilisera vår kollektiva kunskap för att svara på samhällsutmaningar relaterade till vår gestaltade livsmiljö. Behovet att fortlöpande testa och erfarenhetsåterföra i takt med att frågorna eller projekten förändras. Om digitaliseringens möjligheter för detta och rollen av en tydlig plattform som bas för diskussionerna.

Seminariet tar sin utgångspunkt i rapporten med samma namn som släpps under kvällen, i vilken fem nordiska och internationella plattformarna inom designområdena har studerats: Innosite, Archileaks, Konstitutet, Smart Geometry och Helsinki Design Lab.

Rapporten vill visa på möjligheter för medskapande, tvärsektoriella kopplingar och alternativa affärsmodeller och öppnar upp för en dialog om en plattform i Malmö. Projektets inriktning ligger väl i linje med en kreativ innovationskultur. Att samverka och dela erfarenheter och kunskap bidrar också till tillväxt liksom till en långsiktigt hållbar social och ekonomisk utveckling.

Seminariet genomförs som ett panelsamtal under ledning av Eva Engquist, (ordförande i styrelsen för Form/Design Center). I panelen kommer bland annat följande personer att delta, Gunilla Kronvall (Sveriges Arkitekter Skåne), Johan Pitura (Kjellander+Sjöberg Arkitektkontor), Hedda Arild (Okidoki Arkitekter och Archileaks), Annelie Håkansson (initiativtagare och delaktig i studien), Birgitta Ramdell (Form/Design Center och delaktig i studien), Caroline Dahl (Tankesmedjan Movium och delaktig i studien).

Organiser

FAQ

 • I have not received my ticket via email. What should I do?

  The first thing to do is check your spam/junk filters and inboxes. Your tickets were sent as an attachment and can be thought of as spam by some email services. Alternatively, you can always find your tickets in your Billetto account that you can access in the browsers or the dedicated Billetto app. For more help with this, read here.

 • I wish to cancel my ticket and receive a refund. What should I do?

  The approval of refunds is entirely at the event organiser’s discretion, and you should get in contact with the event organiser to discuss what options are available to you. To get in touch with the event organiser, simply reply to your order confirmation email or use the "Contact organiser" form on the organiser's profile. For more help with this, read here.

 • I have registered on the waiting list, what happens now?

  If more tickets become available you will be notified (by email) amongst others who have joined the list. Purchasing is on a first-come first-serve basis. For more information, read here.

 • Where do I find a link to an online event?

  Check your order confirmation page or order confirmation email. Usually, the organiser of the event provides the details in the order confirmation email or they might send you a follow-up email with a link to their online event. You might also want to read the event description on Billetto where an event organiser should describe how to join the event online. For more information on this, read here.

 • What is refund protection and why would I need it?

  Refund Protection provides you with the assurance that if unforeseen and unavoidable circumstances interfere with your ability to attend an event you can claim a refund. For more information on this, read here.