Event ended

Invigning av festivalen – uppläsningar av vinnare i Novellfest och Skrivas novelltävling

Want more events?

Sign up here to get a curated event selection right into your mailbox