Författarsamtal: Susanna Alakoski – Bomullsängeln

Susanna Alakoskis nya bok Bomullsängeln är en mäktig roman om flickors utsatthet, om kvinnlig vänskap och bildningstörst och längtan i Finland och Sverige under hela nittonhundratalet. En berättelse om hur tiden vi lever i kan avgöra våra liv i högre grad än de val vi har möjlighet att göra, om fred och krig, där vardagsliv och världspolitik är trådar i samma väv. 

Medverkande:
Susanna Alakoski, författare, dramatiker och krönikör

Lokal: Sandlersalen, plan 1
Observera att föreläsningssal kan ändras vid behov. Uppdaterad information om föreläsningssal finns alltid på skärmarna i ABF-husets entré. Välkommen!