Eternity of a moment

Fågelsången 1, 412 56 Göteborg
Nov 23 2021 18:00
Nov 24 2021 20:00
Tickets Free - SEK 75.00
Tickets Free - SEK 75.00

I den här konserten utgår masterstudenterna i improvisation från filosofen Søren Kierkegaards tanke om att människan genom en förstärkt närvaro i ögonblicket kan förnimma evigheten – när tiden upphör att vara linjär kan vi greppa oändligheten. Komposition, form, improvisation, dynamik, samspel och reflektion är andra nyckelord för denna internationella studentgrupp.

In this concert, master's students in the improvisation programme build on the philosopher Søren Kierkegaard's notion that by strengthening our presence in the moment, we can perceive eternity: when time ceases to be linear, we can grasp the concept of infinity. Composition, form, improvisation, dynamics, interplay and reflection are additional key words for this international group of students.

Profile picture
Högskolan för scen och musik

Högskolan för scen och musik finns i centrala Göteborg och ingår i den Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Högskolans rika offentliga program sätter studenten i centrum och speglar utbildningarna i huset vid närmare 200 evenemang varje år i allt från soloframträdanden till fullskaliga sceniska produktioner. Omfattande samarbete mellan nivåer och genrer ger Högskolan för scen och musik unika möjligheter till bredd och djup.

Want more events?

Sign up here to get a curated event selection right into your mailbox