Vetenskapens, neurosens och psykosens sanningar

19 feb 2020 18:00 - 20:00

ABF huset, Sveavägen 41, 113 50 Stockholm

Människans förhållande till sanning och realitet är komplex. För att den psykoanalytiska kuren ska lyckas måste vi förstå vilken typ av livslögn som behärskar individen oavsett om hen är neurotisk eller psykotisk. Den traditionella vetenskapen hjälper oss inte eftersom den är vår djupaste alienation.

Föredragshållare:
Björn Sahlberg, leg psykolog, psykoanalytiker (IPA)

Moderator:
Anton Axelsson, AT-läkare och kandidat i Svenska psykoanalytiska föreningen. MSc i psykoanalytisk teori och BA i psykologi och filosofi

Lokal: Katasalen, plan 1
Observera att föreläsningssal kan ändras vid behov. Uppdaterad information om föreläsningssal finns alltid på skärmarna i ABF-husets entré. Välkommen!