Vad skulle Dipesh Chakrabarty ha sagt?

23 maj 2017 18:00 - 20:00

ABF Stockholm,, Sveavägen 41, 111 83 Stockholm


Den indiske historikern Dipesh Chakrabartys Provincializing Europe (2000) är en projektil riktad mot den eurocentriska historieskrivningen. I boken, som blivit en postkolonial klassiker, blottlägger Chakrabarty hur all historieskrivning från 1800-talet och framåt utgått från Europa som mänsklighetens självklara måttstock och nav. För att göra oss fria från denna felaktiga bild av det förflutna måste Europa provincialiseras och nya berättelser skapas.

Tre forskare, journalister och aktivister träffas i ABF-huset för att presentera sina idéer och tankar om boken.

Devrim Mavi, journalist och aktiv i FI
Victoria Fared, docent i idéhistoria

Idéhistorikern Daniel Strand introducerar samtalet.

Samtalet är det tredje och avslutande i serien Postkolonialism x 3.


Biljett

Stängd


Biljett för dig som är arbetssökande, student eller pensionär

Stängd