Vad gör Kina för det globala klimatet?

5 feb 2020 18:30 - 20:00

ABF Stockholm, Sveavägen 41, 111 83 Stockholm

Kina framhålls ofta som en global ledare i den gröna omställningen. Medan president Trump deklarerar USA:s avsikt att dra sig ur Parisavtalet och att satsa på kolkraft, marknadsför president Xi Jinping den massiva kinesiska finansieringen av ny global infrastruktur – Den Nya Sidenvägen eller the Belt and Road Initiative – som ”grön, hälsosam, intelligent och fredlig”.

Vilken roll spelar Kina egentligen för den globala framtiden? Är det Xi eller Trump vi ska vara bekymrade över?

Medverkande:
Karl Hallding, forskningsledare vid Stockholm Environment Institute, skärskådar de senaste decenniernas makalösa kinesiska ekonomiska utveckling och dess konsekvenser för det globala klimatet

Lokal: Brantingrummet, plan 1
Observera att föreläsningssal kan ändras vid behov. Uppdaterad information om föreläsningssal finns alltid på skärmarna i ABF-husets entré. Välkomm