Uppfattningar och argument i gemensamt utforskande - Kurs i Filosofisk praxis

10 okt 2020 10:00 - 18:00
Biljetter 1.275,00 SEK - 1.375,00 SEK
Biljetter 1.275,00 SEK - 1.375,00 SEK

Denna endagarskurs kretsar kring våra uppfattningar och åsikter. Varför har vi dem och vad finns det för skäl att hävda att de är rimliga? Är det svårt att överge en föreställning även om fakta verkar peka mot den? I så fall varför då? Baserat på argumentationsanalys och mänskliga faktorer som utgör hinder för oss att vara så rationella som vi kanske tror kommer vi under dagen att varva kortare föreläsningar med övningsuppgifter, enskilt och i grupp. Efter kursen ska intresse och insikt ha väckts över att föreställningar behöver utmanas och att det finns andra grunder än rationalitet för våra uppfattningar.

Teoretiska källor: Innehållet bygger på vår samlade erfarenhet och baseras inte på någon specifik existerande teori eller metod. Grundtanken att människor har uppfattningar för vilka det finns argument och antaganden är elementär inom analytisk filosofi och beskrivs på ett relativt tillgängligt sätt exempelvis i boken Argumentationsanalys: Färdigheter för kritiskt tänkande (Björnsson et.al. 2009). Vi använder dock mer vardagliga, mindre tekniska, ord och en något annorlunda struktur. Kursen kommer delvis bygga på argumentationsanalys och delvis på personligt utforskande (varför tror just jag som jag tror?).

Målsättning: Att träna förmågan att identifiera uppfattningar, argument och antaganden, samt att bedöma hur starka argument är och hur välgrundade uppfattningar är. Att ge förståelse för vad det är att ha uppfattningar och varför man har dem. Att lära ut metoder för att resonera om detta med andra.

Den här endagskursen är för dig som arbetar eller vill arbeta med filosofisk praxis. Kursen är meriterande om du vill listas bland SSFP:s praktiserande medlemmar.

Förkunskaper: SSFP:s introduktionskurs i filosofisk praxis eller motsvarande (ange i meddelande till arrangören vilken utbildning du vill åberopa). 

Tekniska krav: Vid de interaktiva momenten behöver du ha någon form av videokamera påslagen

Kostnad och anmälan: 1250 kr (medlemmar i SSFP )/1 375 kr (övriga). Bli medlem här

Sista anmälningsdag: 4 oktober (OBS! Framflyttad).

Avbokningsregler: Vid avbokning 7 dagar innan kursstart ges ingen återbetalning. Vid avbokning 8–14 dagar innan kursstart återbetalas halva kurskostnaden. Att skicka en ersättare fungerar också. Kursen genomförs bara vid tillräckligt antal anmälningar.

Kursledare
Kalle Grill är docent och lektor i filosofi vid Umeå universitet. Han är diplomerad filosofisk praktiker genom Norsk selskap for filosofisk praksis och har arbetat med filosofisk rådgivning sedan 2009.

Tulsa Jansson. Adjunkt Human Rights, Malmö Universitet. Driver företaget Philosophy at work. Skrivit Du Har Svaren! Filosofi till vardags om filosofisk praxis. Grundare av SSFP.

Program (OBS. Preliminärt)

10.00-10.25     Introduktion: Incheck, praktiskt, schema, upplägg.

10.25-10.35     Lyssna passivt med intresse

10.35-10.45     Återsamling

10.45-11.05     Lyssna aktivt: Kort introduktion om att fokusera intresset på den andra + övning i par

11.05-11.15     Återsamling

11.15-11.30     PAUS

11.30-11.50     Föredrag om uppfattningar

11.50-12.00     Frågor om föreläsning

12.00-12.15     Övning uppfattningar

12.15-12.40     Undersöka en annans uppfattning: Kort introduktion + övning i par

12.40-13.00     Återsamling

13.00-14.00        LUNCH

14.00-14.30        Föredrag om argument

14.30-14.40        Frågor om föreläsning

14.40-15.40        Övning gemensam undersökning av argument och antaganden                           

15.40-16.10        PAUS

16.10-17.00        Övning, undersökning av argument och antaganden i mindre grupper

17.00-17.25        Återsamling och redovisning, jämföra resultat. Tid för frågor.

17.25-17.50        Avslutningsrunda

17.50-18.00        Utvärdering

Profile picture
Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis

Är du intresserad av filosofi – av livets stora frågor, etik, politik? Vill du besöka ett filosoficafé, lära dig mer om hur man kan filosofera eller utbilda dig till samtalsledare?
Svenska sällskapet för filosofisk praxis, SSFP är en förening för filosofer, filosofiska praktiker och för dig som vill filosofera med andra.

Event inställt

Uppfattningar och argument i gemensamt utforskande - Kurs i Filosofisk praxis

Visa detaljer
Vill du gå på fler events?

Registrera dig för att få handplockade events direkt till din mail.