Två svenska profiler

26 sep 2017 12:30 - 13:30

Kungliga Musikhögskolan, Valhallavägen 105, 115 51 Stockholm


Studenter från Institutionen för komposition, dirigering och musikteori dirigerar två verk för stråkorkester som visar två skilda strömningar inom svensk musik under mittdelen av 1900-talet

Karl-Birger Blomdahl: Pastoralsvit (1948)
Erland von Koch: Arioso e Furioso (1967)


KMHIE KMH:s Instrumentalensemble
Dirigenter: Sofia Winiarski, Simon Bång & Fredrik Gustafsson

Gratisbiljett

Stängd