Tungumál

14 okt 2019 09:30 - 15 okt 2019 13:30

Fryshuset Borlänge, Engelbrektsgatan 34, 784 32 Borlänge

Tungumál - kan en rörelse säga mer än tusen ord?
En dansföreställning som översätter, leker, böjer och vrider på ord och rörelse.

Tungumál tar avstamp i Barnkonventionen artikel 12:
”Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras  i alla frågor som rör barnet.”

Vissa språk hörs, andra syns eller känns. Hur kommunicerar du?

Målgrupp: Årskurs 4
Dagar höstterminen - 19: 14/10, 15 /10
Tid: klockan 9.30 och 12.30
Tidsåtgång: 
45 minuter
Plats
: Fryshuset
Sista anmälningsdag:
fredagen den 13/9
Frågor:
malin.andersson4@borlange.se

Vid bokning:
 OBS! Vid namn, fyll i skolans och kontaktpersonens namn ex. Stjärnskolan
- Ni behöver inte skriva ut några biljetter. Tänk på miljön! 
Vid frågor, kontakta malin.andersson4@borlange.se  

Vi samlar in era uppgifter enbart i bokningssyfte