Tribunal för barnets bästa: Sanningens ögonblick

17 nov 2018 09:00 - 16:00

Team Sprit - Hotell Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 61 A, 19016 Stockholm


Observera: Efter onsdag 14 november och på plats, kostar biljetterna 330 kronor.

KAN SÅ MÅNGA OLIKA HEMSKHETER
HA EN GEMENSAM ORSAK?

 • Barn som borde omhändertas – omhändertas inte
 • Föräldrar och barn som utsätt för våld – får inte hjälp
 • Barn som används som slagträn i vårdnadstvister av en förälder mot den andra - skyddas inte
 • Barn kan omhändertas - utan orsak
 • Barn vars diagnoser förklarar deras problem – omhändertas. Föräldrarna påstås utan grund vara problemet
 • Barn som omhändertogs för att de vanvårdades - kan vanvårdas på hemmen de omhändertagits till
 • Tidigare omhändertagna barn kan som vuxna förlora vårdnaden om sina barn. Varför?
 • Barn som behöver hjälp – får inte hjälp
 • Barn har rätt till sina mor- och farföräldrar – men kan berövas dem av socialtjänsten
 • Att så många hävdar att de är diskriminerade: Kvinnor, män, de med invandrarbakgrund, de med funktionshinder, mor- och farföräldrar ...

Media har avslöjat dessa olika hemskheter upprepade gånger. Ändå händer inget.

Nej, trots hemskheterna uppfattas myndigheten socialtjänsten av domstolar, våra socialnämndspolitiker och allmänheten som en expertmyndighet och man förlitar sig på socialtjänstens barnutredningar för barnets bästa.

Kan alla olika hemskheter ha en gemensam orsak - ett systemfel?

Kan systemfelet vara hur socialtjänsten utreder? 

Att de inte använder utredningsmetodik som har stöd i vetenskap. Utan att de istället använder utredningssätt som enligt vetenskapen är godtyckliga. Även om socialtjänstens utredningar följer socialstyrelsens föreskrifter och deras "Barns behov i centrum" BBIC?

Utredningssätt som utan vidare accepterar subjektiva omdömen som sakligt underlag och som accepterar subjektiva bedömningar som objektiva. 

Det innebär att det som måste vara rättssäkert blir godtyckligt. 

Det kan förklara de olika godtyckliga ingreppen i barns, föräldrars, mor- och farföräldrars universella mänskliga rättigheter om rätt till privatliv, familj och hem.

Detta kan förklara varför så många drabbas på så olika hemska sätt. Det kan förklara problem som att ”alla” har grund för att prata om diskriminering. Det kan förklara att barn som INTE borde skiljas från sina föräldrar - ändå skiljs. Det kan förklara att barn som BORDE skiljas från sina vårdnadshavare - INTE SKILJS.

På Tribunalen kommer vi - faktiskt på bara två timmar – att bevisa hur godtyckligt och rättsosäkert socialtjänsten genomför sina barnutredningar med eller utan Barns behov i centrum (BBIC). Systemfelet som kan förklara hemskheter som inte är för barnets bästa (som de ovan).

Övriga punkter

 • Hur stämma kommuner - så att vi kan få till en oerhörd mängd stämningar 
 • Hur få energi när det är det sista man har
 • Hur lyckas vi få genomslag 2019?

Välkommen!

Observera

Observera: Efter onsdag 14 november och på plats, kostar biljetterna 330 kronor.

 • Köp biljett ”Konferens, lunch & fika” om du är drabbad och/eller tillhör stödjande förening (vi börjar klockan 9 och slutar 16)
 • Köp biljett "Advokat, politiker, oberoende" om du inte är drabbad och är här för att höra på vår bevisning (du kommer klockan 10 och kan lämna 14)
 • Köp biljett "Stöd de som inte har råd och föreningen" så att de som inte har råd kan komma

Lokal, lunch och fika ingår i avgiften samt tillgång till dagens presentationer i efterhand.

Media är inbjudna.

Om du behöver avboka din biljett:

Om du efter att ha köpt en biljett, inte kan komma så finns dessa möjligheter

 • Om du vill avboka mindre än en vecka innan så har vi behövt beställa mat för dig motsvarande 209 kronor som vi inte kan få tillbaka. Då kan du få tillbaka 66 kronor.
 • Du kan också berätta för oss om att du inte kan komma och se om vi kan låta någon som inte har råd att komma i ditt ställe.

Konferens, lunch & fika

Stängd


Advokat, politiker, oberoende ... (lunch, fika ingår)

Stängd


Stöd de som inte har råd och föreningen

Stängd


Konferens, lunch & fika

Stängd