Tre symfonier

1 mar 2019 19:00 - 21:00

Kungasalen, Kungl. Musikhögskolan, Valhallavägen 105, 115 51 Stockholm

KMH Symfoniorkester spelar musik av Mozart, Martines och Schumann.

Wolfgang Amadeus Mozart, Symfoni nr 39 i Ess-dur
Marianna von Martines, Symfoni i C
Robert Schumann, Symfoni nr. 2 i C-dur

KMH Symfoniorkester under ledning av Mats Zetterqvist.

Gratisbiljett UTSÅLT