Tinnitus – föreläsning om STOP-studien vid Karolinska institutet

13 feb 2020 18:00 - 19:00

ABF Stockholm, Sveavägen 41, 111 83 Stockholm

Christopher Cederroth är projektledare för STOP-studien på Karolinska Institutet. Under detta seminarium kommer han redogöra för de resultat de hittills fått i studien samt om annan aktuell tinnitusforskning – både nationellt och internationellt.

STOP – Swedish Tinnitus Outreach är den största tinnitusstudie som hittills genomförts i Sverige. Målet är att samla ny information om tinnitus som kan hjälpa oss att förstå orsakerna till tinnitus, dess mekanismer och att förbättra diagnostiken för att hitta mer effektiva behandlingar. Idag upplever var sjätte svensk tinnitus, ljud som egentligen inte finns annat än i huvudet. Att höra toner är vanligast, men ljuden kan också förekomma som brus, pip, sorl, sus, surr, fräsande, visslande, syrsor eller knackningar som följer hjärtslagen. För de flesta är symtomen lindriga, men för tio procent av de drabbade är ljuden extremt påfrestande.