TID, ARKITEKTUR & SAMHÄLLSBYGGE: Ett designfilosofiskt samtal med Lars Jadelius

6 feb 2019 18:30 - 20:30

Göteborgs Litteraturhus, Heurlins Plats 1, 413 01 Göteborg

Life.Examined. gästas av Lars Jadelius för ett designfilosofiskt samtal om tid, arkitektur och samhällsbygge. Life.Examined. arrangerar föreläsningar, panelsamtal, workshops, kurser, symposier etc. inom filosofisk praxis. Vi gör Live Interactive Philosophy. 

Lars Jadelius är docent i arkitektur och forskare i kulturvetenskap med fokus på designteori, modernitet, kulturarv, samt kunskapsutveckling och lärandeprocesser. En viktig grund för arbetet är Lars avhandling Folk, form och funktionalism, med dess diskussioner kring hur abstrakt universalism och slutna gemenskaper utvecklats historiskt. Lars arbetar nu med både/och-dialektiska samspel mellan demokratiska förändringsstrategier och ta till vara-strategier. Föredrag och samtal fokuserar denna kväll på modernismens syn på tid och makt och hur denna syn skulle kunna överskridas designfilosofiskt. Se www.bridgers.se