Tavlor på en utställning

20 dec 2019 12:30 - 13:30

Nathan Milsteinsalen, Kungl. Musikhögskolan, Valhallavägen 105, 115 51 Stockholm

Modest Mussorgskijs Tavlor på en utställning är en pianosvit bestående av tio satser, där var och en beskriver en tavla. Sviten är inspirerad av en utställning av konstnären Viktor Hartmann.

Mussorgsky skrev 1874 en pianosvit i tio delar som illustrerar tavlor på en utställning av konstnären Viktor Hartmann. 

På programmet står också ett urval av preludier ur Alexander Scriabins op. 11.

Vid flygeln Maja Korp.