Svensk Musikvår i Nathan Milsteinsalen

23 mar 2018 14:00 - 15:30

Kungliga Musikhögskolan, Valhallavägen 105, 115 51 Stockholm


Nutida musik framförd av studenter vid Institutionen för klassisk musik.

Anton Alfvén uruppförande
1986-

Anna Randelin – engelskt horn

Fredrik Jergle Almquist – fagott

Rikard Markstedt – slagverk

Eric Lennartson – slagverk

Alva Press – violin

Anna Rubinsztein – viola

Erik Elvkull – cello

Tomasz Siegrist – dirigent

Torbjörn Iwan Lundquist Ballad 1968
1920-2000 för två accordeon

I. Alla ballata;

II. Aria;

III. Rondo 10 min

Mara Peiseniece och Milan Rehak – accordeon

Marie Samuelsson ”Ö” 2002
1956- Lina Samuelsson – violin

Lennart Fredriksson Short Sonata 2008/09
1952- I. Aperto

II. Chiuso

III. Aperto

Alma Heinemann – valthorn

Katarina Ström Harg – piano

Gustav Lindsten Invocare uruppförande
1990- för blockflöjt och elektronik

Clara Guldberg Ravn – blockflöjt

Jenny Hettne While she was dreaming 2012
1977- för violin och tape

Frieda Mossop – violin

Andrea Tarrodi Crystallites 2012 1981- Armaan Madar – piano

Gratisbiljett

Stängd