STIG LINDBERG

Herserudsvägen 32, 181 50 Lidingö
29 maj 2021 11:00
5 dec 2021 17:00
Superarrangör
Biljetter Gratis - 170,00 SEK
Biljetter Gratis - 170,00 SEK

29 MAJ 2021 – 30 JAN 2022


Utställningen presenterar formgivaren och konstnären Stig Lindbergs liv och gärning. Hans breda produktion sträcker sig från fajanser, serviser, stengods och skulptur till glödlampor, handfat och tv-apparater. Hans lekfullhet finns att hitta i allt från funktionella karotter till dekorativa textilier. I utställningen får vi också möta personen Stig Lindberg. Makarna Lindberg var föremål för otaliga hemma-hos-reportage och därför har Annes hus på Millesgården tillfälligt utrymts och istället får vi besöka Gunnel och Stigs hus. Häri presenteras deras hemmiljö och besökaren ges en inblick i den Lindbergska vardagen.

Familjen Lindberg har gett Millesgården tillgång till deras samling, den idag största samlingen av Stig Lindbergs verk. Sonen Lars Dueholm-Lindberg är förvaltare av Stig Lindbergs arv tillika curator av utställningen på Millesgården.

INFÖR DITT BESÖK

Millesgården har vidtagit ett flertal åtgärder för att kunna garantera våra besökares trygghet. Läs mer här. 

VAD VILL DU SE PÅ MILLESGÅRDEN?
STIG LINDBERG-UTSTÄLLNINGEN 
- Tryck på knappen "Skaffa biljetter", och välj den tid du vill komma
- Biljetten gäller i en timme.
- Betald biljett är ej ombokningsbar. 
- Betald biljett återbetalas endast vid tillagd försäkring à 10 kr innan slutförd betalning.
- Biljetten börjar gälla när bokad starttid infaller. 
- STIG LINDBERG-utställningen innefattar även Gunnel och Stigs hus i Annes Hus och växthuset Berså
- I denna biljett ingår även besök i Carl och Olga Milles konstnärshem och skulpturparken. OBS: Tänk på att Millesgården stänger 17:00, om du bokat en slot-tid mellan 16:00 och 17:00.
- För dig med frikort såsom Millesgårdens årskort samt Millesgårdens vänners årskort - välj "Fri entré" när du bokar din biljett. Årskorten visas sedan upp vid ankomst till museets entré.


KONSTNÄRSHEMMET och SKULPTURPARKEN
- För att enbart besöka konstnärshemmet och skulpturparken köper du din biljett på plats i Millesgårdens entrékassa.


MAY 29th 2021 – JAN 30th 2022

This exhibition is an introduction to the life and works of the designer and artist Stig Lindberg. His rich production includes faiences, stoneware and sculptures, light bulbs, bathroom sinks, tableware and TV sets. His playfulness is to be found in everything from functional serving bowls to decorative textiles.

We also get to know the person behind the works. The Lindberg couple was subject for numerous at-home articles. Therefore we temporarily have emptied Annes House at Millesgarden, for the visitors  to see Gunnel and Stigs House and their everyday life.

The Lindberg family has given Millesgarden Museum access to its large collection of the artists work. Lars Dueholm-Lindberg, Stig Lindbergs son, is managing Stig Lindberg's legacy and the curator of the exhibition.

BEFORE YOU VISIT THE MUSEUM

Millesgarden Museum has taken several measures to guarantee the safety of our visitors.

Please find the information here.

WHAT TO SEE IN MILLESGARDEN MUSEUM

THE STIG LINDBERG EXHIBITION

- Tickets to the STIG LINDBERG-exhibition are sold both at the useum and online here at Billetto. Each ticket has a duration of 60 min,  please observe when your ticket duration starts and ends. Press the button ”Get tickets”, and pick the hour you want to visit us.
- The ticket is valid precisely between starting and ending time.
- Your pre-payed ticket is not possible to re-book, and it is not possible to get a refund unless you buy the Billetto-insurance when paying.
- The exhibition also includes Gunnel and Stigs House in Annes Hus and the greenhouse Berså.
- This ticket also includes a visit to Carl and Olga Milles´ home and studio and the sculpture park.
- If you have the Millesgården annual pass or the Millesgårdens vänner annual pass - select "Fri entré/Free entrance" when you book your ticket. The annual passes are then shown to the staff when they scan your ticket.

Please pay attention: Millesgarden Museum closes at 17:00 p m, worth noting if you have bought a ticket valid between 16:00 p m and 17:00 p m.

THE ARTISTS CARL AND OLGA MILLES´ HOME and THE SCULPTURE PARK

For those who wish only to visit Carl and Olga Milles´ home, studio and the sculpture park, tickets are sold at the entrance of the museum. Not online.

Vill du gå på fler events?

Registrera dig för att få handplockade events direkt till din mail.