"spänning"

31 maj 2019 18:00 - 20:00

Kungasalen, Kungl. Musikhögskolan, Valhallavägen 105, 115 51 Stockholm

Avslutningskonsert med Träblåset.

Musik av Taffanel, Francaix m.fl.