Songs From Our Savefiles

4 nov 2019 19:00 - 21:00

Kungasalen, Kungl. Musikhögskolan, Valhallavägen 105, 115 51 Stockholm

TV-spelsmusik framfört av orkester och rockensemble.

En episk konsert där musiker från KMHs olika akademier, musiker från olika Stockholms-orkestrar samt KMH-alumner möts och spelar musik från några av 80- och 90-talets mest älskade TV-spelserier.

Konserten är arrangerad av Johannes Frykholm, student på lärarprogrammet, som en del av sitt uppsatsarbete.
Dirigent: Viktor Granström
Övrig arrangering: Ola Paulsson, Jonathan Wanneby.