Socialdemokratin och demokratin

9 mar 2019 13:00 - 16:30

ABF Stockholm, Sveavägen 41, 111 83 Stockholm

Idag finns en oro för demokratins hållbarhet. Demokratin är stark när människor känner att de är medborgare: att de kan påverka samhällsbesluten, att de politiska aktörerna och den offentliga förvaltningen kan hantera samhällsproblemen och att de som medborgare kan utkräva ansvar. Den historiska läxan är entydig: människors förhållningssätt till demokratin har ett samband med vad den åstadkommer. Det är en ständig utmaning.

En historisk paradox: När demokratin tycks triumfera, kring 1990, Parisstadgan antas och Gorbatjov säger att demokratin är ”den internationella samhällsidén” – då är den mest virulenta ideologin nyliberalismen som närmast vill dödförklara politiken, begränsa den offentliga makten och demokratin till förmån för marknaden. Det är tankar som under 40 år har arbetat sig igenom partier och institutioner och som på en rad olika sätt försvagat politikens makt och därmed respekten för det politiska systemet och demokratin. Högerpopulismen har hämtat styrka ur det missnöje som skapats av marknadens dominans och politikens reträtt.
Den svenska socialdemokratin har – liksom andra europeiska socialdemokratiska partier –medverkat till denna utveckling. Hur kan Socialdemokratin ändra kurs för att rädda demokratin?

Inledning
Carl Tham hälsar välkommen.

Hur den politiska liberalismen – demokratins ena grundelement – trängdes undan av den ekonomiska liberalismen
Sverker Gustavsson, professor statsvetenskap, Uppsala Universitet
Kommentar: Enna Gerin, MA, Utredningssekreterare Katalys

Den ekonomiska politiken som redskap för samhällsförändring – att återta demokratins makt
Markus Kallifatides, docent företagsekonomi, Handelshögskolan, ordförande i S-föreningen Reformisterna
Kommentar: Björn Elmbrant, journalist, författare

• Paus 15 minuter

Av-privatisering och på-regleringar – att bryta marknadens makt i välfärd och förvaltning

Några lärostycken:
Exempel från förvaltningspolitiken
Shirin Ahlbäck-Öberg, docent statsvetenskap Uppsala Universitet

Sjukvård
Göran Dahlgren, gästprofessor University of Liverpool

Vem styr SJ?
Jesper Meijling, forskare KTH

Avslutning
Carl Tham, mötesledare

Ordinarie

Stängd

Student, pensionär, arbetssökande

Stängd