Skattereform för jämlikhet

10 apr 2018 18:00 - 20:00

ABF Stockholm,, Sveavägen 41, 111 83 Stockholm


Hur ser en skattereform för jämlikhet ut? Hur växlar vi från skatt på arbete till skatt på kapital? Behövs nya skatter på arv, förmögenheter, fastigheter? Vilka skatter, bidrag, avdrag ska sänkas, höjas? Vad ska skatterna användas till?

I Sverige har de ekonomiska klyftorna växt snabbare än i nästan alla industriländer under de senaste decennierna. Allt fler ekonomer har påtalat de negativa effekterna av ökade sociala och ekonomiska klyftor. Sverige har, som bland andra Stefan de Vylder uttryckt det, blivit ett skatteparadis för de rika. Nu har också diskussionen konkretiserats genom förslag på hur en skattereform för ökad jämlikhet skulle kunna se ut.

Utredaren Torsten Kjellgren på tankesmedjan Tiden har i rapporten Reformer är möjliga föreslagit att nya skatter på arv och förmögenhet och avtrappade ränteavdrag skulle kunna användas till välfärdsreformer som avgiftsfri tandvård och höjda garantipensioner.

SNS konjunkturråd har i sin rapport för 2018, Kapitalbeskattningens förutsättningar bland annat föreslagit införande av ny skatt på arv och fastigheter. Frågorna är många och komplicerade. Vad som är önskvärt är en sak, vad som politiskt parlamentariskt är möjligt antagligen en annan. Frågorna behöver belysas och diskuteras, inte minst ett år som detta då vi har ett val, som kommer att påverka möjligheterna till reformer.

Medverkande:
Anna Almqvist, LO-ekonom
Torsten Kjellgren, utredare
Stefan de Vylder, ekonomen

Samtalsledare:
Per Sundgren, Jämlikhetsfondens ordförande

Lokal: Palmesalen, 1 trappa.
Observera att föreläsningssal kan ändras vid behov, uppdaterad information om föreläsningssal finns alltid på skärmarna i ABF-husets entré. Välkommen!

Biljett

Stängd


Student, pensionär, arbetssökande

Stängd