"sich all in ein einziges Wort"

23 jan 2018 12:30 - 13:30

Kungliga Musikhögskolan, Valhallavägen 105, 115 51 Stockholm


Dichterliebe, Op.48 av Robert Schumann och sånger av Modest Mussorgsky till dikter av Heinrich Heine.

Tomasz Siegrist – sång
Stefan Nymark – piano

Gratisbiljett

Stängd