Science fiction-visning: Att lära sig från andra världar

26 okt 2019 14:00 - 15:00

Bonniers konsthall, Torsgatan 19, 113 21 Stockholm

Litteraturvetaren och science fiction-forskaren Jerry Määttä guidar i utställningen Kosmologiska pilar och relaterar konstverken till science fiction-genrens historia, subgenrer, tematik och särskilda grepp, som resor i tid och rum, oväntade perspektivskiften och möten med det främmande, annorlunda och okända. Vad kan vi lära oss om livet av science fiction?

Jerry Määttä är docent i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. Han disputerade med avhandlingen Raketsommar: Science fiction i Sverige 1950–1968 (2006) och har sedan dess bland annat forskat om litterära priser och belöningar, särskilt Augustpriset, samt anglosaxiska undergångsberättelser i litteratur och film.

Bild: Larissa Sansour, In the Future They Ate From the Finest Poreclain, 2016 (still from film). Courtesy of the artist and Søren Lind.