Schockprisseminarium - Barbara Hannigan

16 okt 2018 11:00 - 16:30

Kungasalen, Kungl. Musikhögskolan, Valhallavägen 105, 115 51 Stockholm

Seminarium och masterclass med Barbara Hannigan sångerska, studenter från Operahögskolan och Kungl. Musikhögskolan samt moderator Monica Danielson

Program:
11.00-12.30 Seminarium ”Career advice Q and A”
12.30-13.30 Lunchpaus
13.30-15.30 Master Class med studenter från Operahögskolan och KMH
15:30 – 16:30 Frågestund


Medverkande:
Barbara Hannigan sångerska och dirigent
Monica Danielson moderator
Studenter från Operahögskolan och Kungl. Musikhögskolan

Om priset:

Rolf Schock, som vid sin bortgång 1986 efterlämnade en stor förmögenhet, uttryckte i sitt testamente att Kungl. Vetenskapsakademien ska utse en pristagare i logik och filosofi och en i matematik, att Kungl. Akademien för de fria konsterna ska utse en pristagare i en av de visuella konsterna och att Kungl. Musikaliska akademien ska utse en pristagare i en av de musikaliska konsterna.

Förmögenheten förvaltas av stiftelsen The Schock Foundation och från och priset delas ut varje år. Årets prisutdelning kommer att ske på Konstakademien under en ceremoni den 15 oktober 2018.

Mer information finns på: www.musikaliskaakademien.se

Arrangeras av Rolf Chock Foundation och Kungl. Musikaliska akademien

Gratisbiljett Ej tillgänglig