Scener & samtal dag 1. FAKE NEWS - hur ska sakprosan värja sig?

29 sep 2017 13:45 - 14:45

Göteborgs Litteraturhus, Heurlins Plats 1, 413 01 Göteborg

Efter terrorattacken i Stockholm våren 2017 har debatten om källkritik varit intensiv. Samtidig som det offentliga samhället & civilsamhället stod pall, sviktade några av landets nyhetsmedier. Timmarna efter dådet florerade rykten som spreds i så väl sociala som etablerade medier.

Vilka konsekvenser får det förändrade medielandskapet för medborgarnas möjligheter att orientera sig? Hur ska förläggare förhålla sig till fenomen som faktaresistens & filterbubblor? Blir utgivningen av sakprosa viktigare när journalistiken krisar? Ska verkligen författaren vara ansvarig utgivare? & hur är det med faktafelen i faktaböckerna, blir de vanligare?

Med: PATRIK LUNDBERG, SVANTE WEYLER, KATARINA GRAFFMAN, GELLERT TAMAS, JENNY KÜTTIM. Moderator: ULRIKA KÄRNBORG

Gratisbiljett

Ej tillgänglig