Samtal om språk och identitet

8 okt 2019 18:00 - 20:00

ABF Stockholm, Sveavägen 41, 111 83 Stockholm

Ett panelsamtal om hur språket formar oss som människor, ur ett filosofiskt, konstnärligt och personligt perspektiv. Samtalet kommer att beröra frågor om hur olika språk får oss att bli till på olika sätt, hur vi påverkas av att byta eller förvägras ett språk, hur språk sitter ihop med makt och hur vår identiteten formas av att ha tillgång till flera språk.

Medverkande:
Athena Farrokhzad, poet, dramatiker, litteraturkritiker och översättare
Carla Jonsson, forskare vid Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Stockholms Universitet
Linus Salö, doktor i tvåspråkighet vid KTH, forskar om minoritetsspråksutbildning i historiska perspektiv

Moderator:
Frida Sandström,skribent och kritiker samt medlem i konsttidskriften Palettens redaktionsgrupp

Lokal: Katasalen, plan 1 ABF-huset

Samtalet är en del av scenkonstprojektet “Koreografin – interaktivitet, språk och integration” som drivs av Johanssons pelargoner och dans. Mer information på www.koreografin.se.