Samtal: Arbete, klass, litteratur med Elise Karlsson, Johan Jönsson, Adam Westman och Johannes Björk

Stigbergstorget 8, 414 63 Göteborg
9 okt 2021 16:00 - 16:50
Superarrangör
Biljetter Gratis
Biljetter Gratis

Föreningen Textival presenterar - Textival Litteraturfestival 2021 - Var i helvete är mina pengar?

Plats: Oceanen, Stigbergstorget

Datum: 9 oktober

Tid: 16.00

Var i helvete är mina pengar? Textival Litteraturfestival 7-10 oktober 2021 undersöker litteraturens relation till, och samtida gestaltningar av, arbete i vid bemärkelse. Programmet består utav fyra dagar fyllda med samtal, läsningar, performance, konst och musik med författare, poeter, kulturskribenter, konstnärer och artister från Sverige, Norge, Danmark och Tyskland.

_______

16.00-16.50 Textival Litteraturfestival - Samtal: Arbete, klass, litteratur 

Elise Karlsson, Gränsen (2018) / Klass (2017), Johan Jönsson, Marginalia/Xterminalia (2019), Adam Westman, Taberg (2019). Samtalsledare: Johannes Björk

Kvällens samtalsledare är Johannes Björk, doktorand i Litteraturvetenskap vid Umeå Universitet. Björks avhandling behandlar svensk arbetarlitteratur samt de politiska implikationerna av estetiska erfarenheter hos skrivande arbetare. Vi har bjudit in fyra författare för ett samtal om arbete, klass och litteratur. Författaren Elise Karlssons senaste roman Gränsen (2018) tar vid där hennes tidigare verk Linjen (2015) slutade; i skildringen av ett samhälle där arbetets ideologi blir ett verktyg för att kontrollera individen, in på själen. Johan Jönssons diktverk Marginalia/Xterminalia (2019), två enskilda böcker publicerade tillsammans, symbiotiskt åtskilda, behandlar starkt igenkännande, malande tankar om bristen på pengar, och den tvingande nödvändigheten, att genom lönearbete (till skillnad från lönlöst arbete) skaffa nya pengar. I Adam Westmans diktverk Taberg (2019) kan gruvans våldsamma ingrepp sägas teckna startpunkten. “Den har satt sina spår i människors psyken”. I Tabergs dikt “dröjer sig gruvan kvar i det förflutna, i nutiden och i framtiden”.

Mer info: http://textival.org/

Textival Litteraturfestival 2021 är ett arrangemang av Textival med stöd av Kulturrådet, Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen, ABF, Svenska Akademien, Fondet for Dansk-Svensk Samarbejde och Goethe-Institut Schweden mfl. 

Profile picture
Textival

Den litterära föreningen Textival har funnits sedan 2007. Vi arrangerar programserier, festivaler, textmässor, residensprogram, konsthändelser och olika samarbetsprojekt med författaruppläsningar, samtal, kulturdebatt, workshops, utställningar och konstvandringar. Vi besöker och samarbetar med litteraturhus, författarutbildningar, bibliotek, biennaler, konsthallar, festivaler, gallerier och olika kulturaktörer där vi tvärkulturellt strävar efter att skapa nya former för hur, var och när litteratur kan synas och höras.

Till sin form kan Textivals utåtriktade verksamhet beskrivas som nomadisk; vi har ingen fast scen, utan arrangerar i samarbete med en rad olika lokala aktörer på de platser vi besöker. Vi har kontor i Göteborg och i Mollaryd, vilket innebär att en stor del av våra arrangemang förläggs till olika stadsdelar och områden i dessa orter.

Textival verkar för en bred, diversifierad och tillgängliggjord litteraturscen av hög kvalitet i Göteborg och Västra Götaland. Med vår programverksamhet skapar vi sammanhang där aktuella och angelägna frågor i den samtida litteraturen och kulturdebatten får möjlighet att möta ett brett litteraturintresse. Vi verkar i spänningsfältet mellan konst och litteratur och undersöker hur curatoriella och konstnärliga metoder kan tillämpas i nya oväntade rum.

Eventet är avslutat

Samtal: Arbete, klass, litteratur med Elise Karlsson, Johan Jönsson, Adam Westman och Johannes Björk

Visa detaljer
Vill du gå på fler events?

Registrera dig för att få handplockade events direkt till din mail.