Richard Wilkinson: Den inre ojämlikheten

16 jan 2019 18:00 - 20:00

ABF Stockholm, Zätasalen, Sveavägen 41, 111 83 Stockholm

ABF Stockholm kan, tillsammans med Jämlikhetsfonden, Katalys och LO, stolt presentera författaren att Richard Wilkinson kommer till Sverige för att presentera uppföljaren till boken Jämlikhetsanden: Den inre ojämlikheten.

I den nya boken Den inre ojämlikheten (2018, Richard Wilkinson, Kate Pickett), kompletteras och fördjupas jämlikhetsperspektivet med särskild betoning på den psykiska ohälsan.

Få böcker har haft det genomslag som boken The spirit level fick när den kom 2009, på svenska 2010 med titeln Jämlikhetsanden. Den visade med övertygande offentlig statistik att jämlika samhällen är bättre än ojämlika. Men ojämlikheten präglar inte bara våra yttre materiella liv utan också vårt inre. Författarna Richard Wilkinson och Kate Pickett säger om den nya boken: ”När vi i denna bok klargör hur ojämlikheten tränger in i våra huvuden och våra sinnen, sprider vi också ljus över de orsaksprocesser som ökar belastningen av medicinska och sociala problem.” Men säger författarna, även om ojämlikheten är rotad i våra samhällen är den varken ”oundviklig eller oåterkallelig”. Det går att skapa bättre och jämlikare samhällen.

Medverkande:
Richard Wilkinson, författare
Per Sundgren, ordförande Jämlikhetsfonden
Marika Lindgren Åsbrink, projektledare för LO:s jämlikhetsutredning

I Sverige är jämlikhetsfrågan blivit allt mer central i den politiska debatten. När stiftelsen Jämlikhetsfonden bildades 2015 var ett av dess första krav att en jämlikhetskommission skulle tillsättas. Månaden före valet beslutade så den rödgröna regeringen att tillsätta en jämlikhetskommission med Per Molander som ledare. Landsorganisationen har tillsatt en jämlikhetsutredning som nyligen lagt fram ett Program för omfördelning, som i sex punkter visar hur inkomstskillnader kan minskas.

Lokal: Z-salen, plan 1.
Observera att föreläsningssal kan ändras vid behov. Uppdaterad information om föreläsningssal finns alltid på skärmarna i ABF-husets entré. Välkommen!

Boka din plats här! Ej tillgänglig