​ Revoid Ensemble

10 maj 2017 19:00 - 21:00

Kungliga Musikhögskolan, Valhallavägen 105, 115 51 Stockholm


Revoid Ensemble och internationella gäster - konsert med forskningsprojektet Musik i Oordning”

Gratisbiljett

Stängd